Menu
Your Cart

Website-ul nostru este destinat exclusiv persoanelor juridice. Nu vindem persoanelor fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Vanzatorul inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre Utilizator sau Client pentru desfasurarea activitatii comerciale: nume, e-mail, telefon, adresa livrare. Nu se colecteaza date legate de originea rasială sau etnica. Nu se colecteaza date legate despre convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara. Nu se colecteaza date despre apartenenta sindicală. Nu se colecteaza date legate despre starea de sanatate si viata sexuala. Nu se colecteaza date care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicaţii electronice (de ex. GPS). Nu se colecteaza date care au ca scop monitorizarea sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum comportamentul sau alte asemenea aspecte (de ex., sistemele de profilare). Nu colecteaza date despre minori.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si a Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Vanzatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza Utilizatorii/Clientii.

Vanzatorul respecta dreptul la confidentialitate datelor fiecarei persoane care acceseaza Feelbox.ro si nu va colecta date personale despre Utilizator/Client exceptand situatia in care Utilizatorii/Clientii insisi comunica aceste date.

Prin solicitarea unei Oferte sau efectuarea unei Comenzi si completarea datelor personale in formularele de inscriere, Utilizatorii/Clientii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Vanzatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

• comunicare comerciala si in scop de marketing: oferte, formulare de comanda, confirmari de livrare, promotii, sondaje de satisfactie a clientilor privind produsele si serviciile Vanzatorului;

• transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in website, administrare cont, etc);

• statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;

• pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale Feelbox.ro;

• urmarirea datelor de vanzari.

Vanzatorul nu va dezvalui nici un fel de informatie despre Utilizatorii/Clientii sai fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Utilizatorii/Clientii beneficiaza de dreptul la informare, acces la date, interventie, opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei. Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Vanzatorului sau o poate trimite prin posta electronica la adresa de e-mail specificata in sectiunea “Contact”.

Pe baza unei cereri scrise isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

• o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

• sa intervina asupra datelor transmise;

• sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.

• sa solicite stergerea datelor cu caracter personal din baza de date a Vanzatorului prin trimterea unei solicitari prin intermediul formularului din pagina de contact sau a adresei de e-mail de pe pagina principala a website-ului. 


Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.